Dzisiejszy dzień to :
Szukaj :
Kasy fiskalne

Repozytorium

Nowe Obowiązki podatnika

Cennik usług aktualny

Kasy SHARP

Kasy Elcom

Zmiana mapowania stawek VAT

Nowe obowiązki serwisu
Co nowego !
Nowe obowiązki podatników i serwisów
LIKWIDACJA DZIAŁĄLNOŚCI
Paragon - korekta

Zakończenie pracy kasy

Zwrot ulgi na zakup kasy
Drukarki fiskalne
Drukarki EMAR - Błonie
Rozporządzenia
Mały poradnik podatnika
Zmiana serwisu
Oprogramowanie
Programy dla Firm
Kontakt
Adresy
   
   
 
Strona głównakopiuj tekstnawigatordrukuj tekstwyślij linkadministracja
 

Zmiana mapowania stawek VAT

 

§ 6.
1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12;

2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,

b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej,
odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo -kredytowej, której jest członkiem – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego
żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z
końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego
miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania;

3) wystawiają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;

4) wystawiają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu; w przypadku kas on-line zamiast raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) podatnicy mogą wystawić łączny raport fiskalny
okresowy (miesięczny);

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku,
przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne)

w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4
ustawy;

§ 59.
Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

 

 
 
Odsłon: 467 Stan : aktualny
Data dodania: 2013-06-24 16:42:00
Ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 21:49:00
 
 
   
administrator
 
 
Copyright © 2020 StanCom - Wszelkie prawa zastrzeżone