Dzisiejszy dzień to :
Szukaj :
Kasy fiskalne

Repozytorium

Nowe Obowiązki podatnika

Cennik usług aktualny

Kasy SHARP

Kasy Elcom

Zmiana mapowania stawek VAT

Nowe obowiązki serwisu
Co nowego !
Nowe obowiązki podatników i serwisów
LIKWIDACJA DZIAŁĄLNOŚCI
Paragon - korekta

Zakończenie pracy kasy

Zwrot ulgi na zakup kasy
Drukarki fiskalne
Drukarki EMAR - Błonie
Rozporządzenia
Mały poradnik podatnika
Zmiana serwisu
Oprogramowanie
Programy dla Firm
Kontakt
Adresy
   
   
 
Strona głównakopiuj tekstnawigatordrukuj tekstwyślij linkadministracja
 
Paragon - korekta
 
Może na wyrost i za dużo informacji niemniej warto poczytać.
 
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza istotne modyfikacje w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zmiany obejmą także sposób sporządzania ewidencji zwrotów, reklamacji oraz korekt pomyłek. Nowe przepisy wejdą życie już 1 kwietnia 2013 roku.


Z dniem 1 kwietnia 2013 roku przestanie obowiązywać rozporządzenie z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.). Projekt nowego rozporządzenia w znacznym stopniu opiera się na wcześniejszych regulacjach. Wprowadza jednak sporo istotnych zmian, z którymi powinien zapoznać się każdy podatnik ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. 

Każda sprzedaż na kasie
Nowe wytyczne zostały zamieszczone w projekcie z 4 marca 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Początkowo resort finansów planował wprowadzić w życie cztery różne projekty, jednak zdecydowano się na ujednolicenie nowego rozporządzenia. Od 1 kwietnia 2013 roku będzie trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej każdą sprzedaż. Dotyczy to także zapłaty, która została dokonana przez nabywcę przed sprzedażą. W takim wypadku sprzedaż musi być zarejestrowana na kasie, niezależnie od tego, czy zapłata dotyczy całości, czy części należności. 

Odrębne ewidencje dla zwrotów
Zmienią się również zasady ujmowania zwrotów i reklamacji towarów czy usług. Od 1 kwietnia 2013 roku podatnicy będą mieli obowiązek ujmować w odrębnej ewidencji te zwroty i reklamacje, których konsekwencją przyjęcia będzie konieczność zwrócenia klientowi całości lub części należności. W ewidencji tej należy uwzględnić między innymi numer paragonu fiskalnego, nazwę sprzedanego towaru lub wyświadczonej usługi, datę i godzinę dokonania sprzedaży oraz dokładny termin zwrotu. Konieczne będzie również załączenie do ewidencji dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży, czyli na przykład paragonu, umowy czy gwarancji. Kolejnym wymaganym dokumentem jest podpisany przez obie strony protokół zwrotu. 

Odrębne ewidencje dla pomyłek
Inaczej będą też wyglądały korekty ewidencji, sporządzone w razie wystąpienia pomyłki. Również w tym przypadku konieczne będzie zamieszczenie w odrębnej ewidencji opisu przyczyny i okoliczności wystąpienia pomyłki oraz podanie wartości sprzedaży brutto oraz kwoty podatku błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży. Dodatkowy wymóg toe dołączenie do dokumentacji oryginału paragonu fiskalnego, który dokumentuje błędnie wprowadzoną sprzedaż.

------------------------------------------

Do niedawna polskie przepisy nie precyzowały w jaki sposób (i czy w ogóle) korygować zapisy kas fiskalnych. Jeśli na paragonie pojawił się błąd, należało postępować jak nakazywała praktyka i liczyć, że urząd skarbowy zna akurat tę praktykę. Zasady korekt działania kas fiskalnych zostały jednak ostatnio spisane. Jak wyglądają?

 Dość kłopotliwą cechą kasy fiskalnej jest to, że raz zapisanej na kasie sprzedaży nie można ani wycofać, ani poprawić korzystając z funkcji urządzenia. Podatnicy oczywiście radzili sobie z tym faktem na własną rękę, korzystając z wzajemnych doświadczeń i zaleceń urzędów.

Zeszyt korekt – tak potocznie nazywana była dotychczas nieopisana w żadnym rozporządzeniu ewidencja zmian zapisów kasy fiskalnej. Jak ją prowadzić? To już zależało od decyzji podatnika.

Od 1 kwietnia 2013 r. ta kwestia uległa zmianie, wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych. Inne zmiany, które wówczas weszły w życie, opisywaliśmy w tym artykule.

Ewidencja zwrotów i reklamacji

Oczywiście, może się zdarzyć, że klient, który kupił towar i dostał na niego paragon z jakiegoś powodu zwraca zakup, np. reklamuje go. Tym samym sprzedawca otrzymuje zwrot należności i niezbędna jest korekta sprzedaży na kasie fiskalnej. Takie zdarzenie należy zapisać w specjalnie przygotowanej do tego ewidencji, dedykowanej tylko użytkownikom kas fiskalnych. Według rozporządzenia, ewidencja korekt powinna zawierać:

  • datę sprzedaży,
  • nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis,
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji,
  • wartość brutto zwrotu oraz wartość podatku związanego z tą wartością,
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących par. 3 Ust. 4)

Jak widać, samo prowadzenie ewidencji to nie wszystko. Oprócz tego, trzeba jeszcze posiadać dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (np. paragon), a także sporządzić protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji, na którym widnieją podpisy obu stron.

Jak łatwo się domyślić, uzyskanie wszystkich dowodów, w tym paragonu od nabywcy i podpisu na protokole nie będzie należało do prostych – zwłaszcza jeśli chodzi o sprzedaż wysyłkową.

Ewidencja błędów

Oczywiście, oprócz rozmaitych zwrotów i reklamacji towarów czy usług, w zapisach kasy fiskalnej może pojawić się błąd z innego powodu. Ot, choćby w wyniku ludzkiej pomyłki, czy niezdecydowania klienta. Co wtedy? Nowe rozporządzenie przewiduje konieczność prowadzenia drugiej, odrębnej ewidencji. Rejestr pomyłek ma jednak zawierać mniej danych. Tym razem na szczęście obejdzie się bez protokołu. W ewidencji wystarczy zapisywać:

  • wartość brutto i podatek błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży,
  • krótki opis przyczyny i okoliczności błędu wraz z oryginałem paragonu.

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących par. 3 Ust. 5)

Po wpisaniu błędu do tej ewidencji, sprzedaż można ponownie nabić na kasę w prawidłowej wysokości.

Cóż, jak widać nie będzie łatwo trzymać się tych przepisów

 

Protokoł anulowania paragonu >   pobierz w form.doc

........................................................

Pieczątka sprzedawcy Miejscowość ......................... Dnia ....................

 

 

PROTOKÓL

Anulowania paragonu fiskalnego nr ........................................... z dnia .............................................

Z urządzenia fiskalnego o numerze:

Unikatowy ..................................... fabryczny ................................... ewidencyjny............................................

 

L.p.

Nazwa

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

           
           
           
           
           
           
           
           

 

Rozliczenie podatku VAT

Stawka VAT

Brutto (zł.)

Netto (zł.)

23%

   

8%

   

0%

 

----------------

5%

   

zw

 

----------------

SUMA

   

 

Powód anulowania paragonu: ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

W związku z powyższym zmienia się:

Sprzedaż brutto o kwotę ................................ zł. ................ gr.

Podatek należny o kwotę ............................. zł. ................. gr.

Sprzedaż netto o kwotę ................................. zł. ................. gr.

 

 

 

........................................

podpis

 
 
Odsłon: 392 Stan : aktualny
Data dodania: 2013-06-24 16:45:00
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-24 17:00:00
 
 
   
administrator
 
 
Copyright © 2020 StanCom - Wszelkie prawa zastrzeżone